O firmie

Firma, którą z dumą prezentuje jest odpowiedzą na rosnące zainteresowanie szybkim rozwiązywaniem konfliktów. Wprowadzenie w 2005r. zmian w Kodeksie Postępowania Cywilnego obejmują mediacje jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów.
Art. 10. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. W tych sprawach strony mogą także zawrzeć ugodę przed mediatorem.
Jako doświadczona już firma / mediator posiadamy wiele rozwiązanych spraw i duże doświadczenie w tym zakresie. Bardzo często spotykamy się z sporem, którego strony zaangażowany nie tylko swoje racje ale i silne emocje. W takich sytuacjach znalezienie satysfakcjonującego obie strony zobowiązania jest bardzo trudne. Wymaga bowiem wyciszenia emocji i przedstawienie merytorycznych i bezstronnych argumentów takich, które zostaną zaakceptowane i w przyszłości nie będą podważane.
Zachęcam do zapoznania się z oferty firmy, która znajduje się na stronie internetowej lub bezpośrednio do kontaktu. Mediacje prowadzimy w Łodzi i województwie łódzki.

Produkty

  • mediacje cywilne,
  • mediacje szkolne,
  • mediacje rodzinne,
  • mediacje gospodarcze.