Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nabytej po 1 stycznia 2009 r.

Dodano: 3 lata temu Czytane: 598 Autor:

Sprzedając nieruchomości, które zostały nabyte po 1 stycznia 2009 roku należy pamiętać o tym, że podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jednakże na innych zasadach.

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nabytej po 1 stycznia 2009 r.

Rozliczenie następuje w inny sposób niż w przypadku nieruchomości nabytych przed datą 1 stycznia 2009 roku. W obecnym prawie podatkowym mamy do dyspozycji trzy zasadniczo różniące się okresy nabycia nieruchomości. Można tu wymienić okres do 1 stycznia 2007 roku, okres przez lata 2007-2008, oraz okres od 1 stycznia 2009 roku.

W obecnym czasie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega odpłatna sprzedaż nieruchomości lub ich części, a także udziału w nieruchomości, spółdzielcze lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Prawo wieczystego użytkowania gruntów, jest opodatkowane w przypadku, gdy zostało ono dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym to nabyliśmy lub wybudowaliśmy daną nieruchomość.

W przypadku kupna nieruchomości, które zostały nabyte po 1 stycznia 2009 roku stosuje się przepisy zamieszczone w art.30e ust.1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Treść tej ustawy brzmi następująco „podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości wynosi 19% podstawy obliczenia podatku”. Oznacza to, że podstawą naliczenia podatku jest dochód, który stanowi różnicę pomiędzy przychodem, a kosztami uzyskania przychodu, które są przedstawione w art.22 ust.6c i 6d.

Należy pamiętać, iż sprzedaż nieruchomości po wcześniej wspomnianej dacie musi zostać wykazana w rocznym zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-39. Należy go złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla naszego miejsca zamieszkania do 30 kwietnia następnego roku. W tym terminie koniecznym jest także uiszczenie podatku.

Warto również dodać, że niektórzy podatnicy mogą się ubiegać o możliwość zwolnienia z opodatkowania PIT ze sprzedaży nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2009 roku. Mówi o tym przede wszystkim art.21 ust.1 pkt.131 ustawy, „wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych są bowiem dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”.

Należy także pamiętać o tym, że w tym przypadku koniecznym jest złożenie PIT-39 z zaznaczeniem, że dochód został zwolniony z opodatkowania. W takim wypadku mamy dwa lata na to, aby przekazać środki uzyskane w wyniku sprzedaży nieruchomości na zakup nowej. Jeżeli w tym czasie nie kupimy nowej nieruchomości koniecznym będzie złożenie korekty deklaracji PIT-39 i zapłacenie zaległego podatku.

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.