Dzisiaj jest: 5.7.2022, imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Jak wygląda kontrola podatkowa?

Dodano: 2 lata temu Czytane: 358 Autor:
Redakcja poleca!

Prowadząc firmę możemy zostać poddani kontroli podatkowej. Jej przedmiotem ma być skontrolowanie majątku firmy.

Jak wygląda kontrola podatkowa?

Ma ona za zadanie chronić interesy, a także prawa majątkowe Skarbu Państwa. Na ogół kontroli podatkowej podlegają większe firmy, jednakże nic nie wyklucza kontroli także i w mniejszym przedsiębiorstwie. Często również urzędnicy wszczynają postępowanie kontrolne mające na celu prześledzenie źródeł dochodów osób fizycznych. Kontrola skarbowa może być przeprowadzana jedynie przez kompetentnych pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej. Podlegają oni bezpośrednio Ministrowi Finansów, który zarazem jest naczelnym organem kontroli skarbowej. Jeżeli ma miejsce w danej firmie, bądź u osoby fizycznej, kontrola podatkowa, to na ogół jest przy niej naczelnik urzędu celnego lub naczelnik urzędu skarbowego. Często również rolę nadzorcy może pełnić burmistrz, wójt, starosta, prezydent miasta, bądź marszałek województwa.

Kontrolom podatkowym często podlegają osoby, które zarządzają mieniem państwowym, czyli jednostki organizacyjne administracji podatkowej, celnej, a także kontroli skarbowej. Gdy kontrolę skarbową przeprowadza naczelnik urzędu skarbowego, to dotyczy ona płatników, inkasentów, podatników, następców prawnych, a także osób trzecich. Kontrola skarbowa może być przeprowadzona w dwóch trybach – trybie zwykłym i wyjątkowym. W trybie wyjątkowym kontrola jest prowadzona w odniesieniu do osoby, która na przykład reprezentuje daną firmę, a nie posiada osobowości prawnej. Może to być wspólnik, czy też członek zarządu. Nie ma określonego czasu, w jakim ma zostać przeprowadzona kontrola, toteż może ona trwać godzinę, a nawet kilka dni.

Z każdej kontroli podatkowej sporządzany zostaje protokół. Jest on przygotowywany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, czyli dla kontrolowanego i kontrolującego.

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.